Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2023-05-26

Om Cookies>

 

Medlemsfrågor

Undersviks hembygdsförening har ca 200 medlemmar.

Vi strävar efter att bli många fler, som vill stödja bevarandet av socknens historia. Vi välkomnar självklart även medlemmar utanför socknen och personer som har flyttat ifrån Undersvik men har sina släktband kvar.

Medlemsavgiften är 100 kr/år för en person.

Betala in din medlemsavgift till oss på

Bankgiro 422-9753
Undersviks hembygdsförening
Ange namn och e-post!

eller

Swisha på nummer 123 464 14 29
Ange namn och e-post!

Har Du frågor rörande medlemsärenden skicka en e-post till Undersviks hembygdsforening.