Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2023-05-26

Om Cookies>

 

Undersviks socken

Undersviks socken finns inte mer. Sockenbegreppet som administrativ enhet är borta. Undersvik har sedan lång tid tillbaka hängt nära samman med Arbrå. På slutet av sjuttonhundratalet beskrivs Undersviks socken som ett annex till Arbrå socken. Undersviks kommun bildades 1863.


Undersviks sockens sista kommunalstämma 1951.
Övre raden: Uno Lundqvist, Kyrkbyn, Olaus Lind, Djupa, Per Jonsson, Kyrkbyn, Elof Strid, Kyrkbyn, Karl Carlsson, Medborgarhuset, Mårten Persson, Offerberg.
Mittenraden: Algot Nylén, Söromåsen, Per Nilsson, Djupa, Astrid Eriksson, Lövvik, Elsa Johansson, Offerberg, Hilma Eriksson, Söromåsen, Gustaf Eriksson, Offerberg, Edvin Johansson, Offerberg.
Nedre raden: Kerstin Johansson, Offerberg, Olof Olsson, Kyrkbyn, Carl A Lind, Lövvik, Jonas Carlsson, Söromåsen, Gustaf Carlsson, Simeå, P.L. Orgård, Tomterna.

1952 gick Undersviks kommun upp i Arbrå storkommun. Drygt 20 år senare blev Undersvik den nordligaste delen av Bollnäs kommun efter den stora kommunsammanslagningen 1974.

Men sockenbegreppet med dess gränser fram till 1952 är ändå närvarande som en sammanhållande länk för oss som har Undersvik som hembygd. Undersviks hembygdsförenings uppgift är att berätta om det gamla men också uppmärksamma det nya i socknen.

 

 

Namn och sockensigill

Sockensigillet föreställer en and. Namnet Undersvik skulle ha uppstått ur Ändersvik läser man i somliga skrifter. Men prosten Olof Högman liknar fågeln vid en gladhök med omskriften "Wndersvik Sockn" i en redovisning från1790. Kanske är det detta sockensigill som dateras 1669. Andra bud är att namnet härrör sig från sjön Or och att socknen från början hette Ohres Wik. Prosten Broman i Hudiksvall var också verksam på 1700-talet. Han ville göra gällande att namnet kom från en av fyra husfäder, som byggde Undersviks första kyrka av sten i slutet av 1200-talet. Denne man hette Unar i Wiken. Därför kom socknen att kallas Unarswik.

Det finns ytterligare en eventuell förklaring till namnet. Det skulle kunna härledas till det isländska och norska språket genom grundordet undarn. Det betyder ”platsen där solen står klockan tre på eftermiddagen”. Kanske uppmärksammade nybyggare på väg uppför älven trakten nedanför Offerberget just, när solen tittade fram över berget klockan tre på eftermiddagen.